Bạn Đến Với Tôi Là Đúng Và Xứng Đáng
  • WebSite Hiện Đang Nâng Cấp, Xin Tải Phiên Bản Điện Thoại Tiếp Tục Trải Nghiệm MeoSell

Chính Sách Khiếu Nại


Khách hàng cần chuẩn bị thêm các bằng chứng sau để làm bằng chứng đối chiếu/khiếu nại .

- Bằng chứng giao/nhận hàng với đầy đủ các thông tin: đơn vị vận chuyển, mã vận đơn, tên Người gửi/Người nhận, số điện thoại liên hệ và địa chỉ giao hàng.

- phải quay video khi gói hàng lúc gửi.

- Khi người mua nhận hàng cần phải quay video khi mở hàng được nhận.

- Khi người bán nhận được hàng trả cần phải quay video khi mở gói hàng trả của người mua.

- Người bán nhận được hàng không giống như mô tả (sai mẫu mã, tổn hại một phần hàng hóa, hoặc hư hại hoàn toàn..)

- Người mua cung cấp chứng cứ (video, hình ảnh ) trong 48 giờ phải phản hồi lại cho người bán.

- Khi nhận được yêu cầu trả hàng và hoàn tiền từ phía Người mua, Meosell sẽ thông báo cho Người bán trên Ứng dụng. Người bán cần gửi phản hồi lại cho người mua trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Meosell. Người bán trong 48 giờ nếu không xác nhận đơn trả hàng của người mua. Hệ thống sẽ tự động xác nhận, chấp nhận cho người mua trả hàng.

- Trong 48 giờ tiếp theo nếu người mua vẫn không thấy phản hồi chấp nhận đơn trả hàng có quyền liên hệ nhắc người bán chấp nhận đơn trả hàng.

- Nếu người bán vì một số lý do không nhận được phản hồi, không để ý phản hồi yêu cầu trả hàng hoàn tiền của người mua có thể trực tiếp liên hệ người mua hủy yêu cầu đơn trả hàng (trong trường hợp có thể cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh hàng gửi đi không có vấn đề, cần yêu cầu Meosell tham gia để giải quyết)

- Nếu hai bên đều có bằng chứng và không đi đến thỏa thuận ổn thỏa có quyền mời Meosell tham gia giải quyết để quyết định.

- Thời gian Meosell nhận đơn khiếu nại là 48 giờ. Kể từ khi nhận yêu cầu người mua và người bán sẽ phải cung cấp toàn bộ chứng cứ tài liệu liên quan đến sản phẩm cần khiếu nại.

- Nếu bên mua hoặc bên bán cung cấp bằng chứng không đủ thuyết phục thì Meosell sẽ căn cứ theo chứng cứ của bên nào rõ ràng hơn, đầy đủ hơn để ra quyết định cuối cùng. Nếu người mua là người không có lỗi thì phải trả hàng cho người bán.

- Khi người bán xác nhận đã nhận được hàng trả về trong 24 giờ, tiền sẽ được trả về ví người mua của Meosell.